Dane firmy

Właściciel:

SMC Industrial Automation Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 10A
Pass, 05-870 Błonie

Tel. (+48) 22 344 40 00
Fax (+48) 22 344 40 05

fc@smc.pl
Polityka prywatności

NIP521-31-04-631
Sąd RejestrowySąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS0000068425
REGON016354240

Dyrektor zarządzający
Ing. Mag. Robert Angel

Wspólnik
SMC Corporation, Japonia

Cele firmy
Produkcja i dystrybucja komponentów, rozwiązań i usług dla automatyki przemysłowej.  Napędy pneumatyczne i elektryczne wraz z osprzętem, moduły szkoleniowe i szkolenia techniczne, materiały edukacyjne.

Uwaga odnośnie określeń
Ze względu na lepszą czytelność na naszej stronie internetowej powstrzymujemy się adresowania treści do konkretnej płci.